Sentinel

SENTINEL Print Pack S/4 je kompatibilní s WindowsNT serverem a Windows 2000 serverem a může provádět stovky tiskových úloh určených pro stovky tiskáren. Sentinel Print Pack S/3 je softwarové rozhraní pro automatický tisk ze systémů pracujících na různých platformách včetně ERP/MRPII, WMS atd. Sentinel analyzuje soubory zaslané hostujícím systémem a vyhledává data určená k tisku. Téměř jakýkoliv datový výstup lze použít pro tisk etiket bez nutnosti úpravy na straně hosta. Obsluha jednoduše tiskne standardní formuláře nebo reporty, které jsou v zápětí zpracovány Sentinelem. Vše funguje automaticky, bez nutnosti programování.

Sentinel Print Pack S/4 používá CODESOFT tiskový generátor. Kromě toho, že Codesoft je schopný tisknout na jakékoliv tiskárně disponující Windows ovladačem, vlastní nativní ovladače pro více než 1000 termotransfer tiskáren.

Jak vše funguje

1) Váš systém vytvoří datový soubor
Datový soubor, který obsahuje informace určené pro etiketu zároveň aktivuje SENTINEL. Datové soubory mohou být reporty, kód tiskárny, strukturovaná data (XML), ASCII data nebo přesměrované výstupy z tiskárny.

2) SENTINEL „číhá“ na data
Sentinel Print Pack S/3 přijímá data zaslaná hostem sledováním určeného adresáře nebo tiskové fronty.

3) SENTINEL zpracovává data
Jakmile se v adresáři nebo v tiskové frontě objeví datový soubor, SENTINEL směruje data do proměnných polí předem nadefinované etikety.

4) SENTINEL tiskne etikety
S použitím CODESOFT tiskového generátoru jsou etikety vytištěny na libovolné Windows nebo termotransfer tiskárně.

sentinel

Modularita

Sentinel Print Pack S/4 sestává ze čtyř na sobě nezávislých modulů:

Mapper – Modul pro analýzu datového souboru a provázání dat určených k tisku s proměnlivými poli na etiketě.

Controller – Modul určený pro IT managera, provádějící kontrolu nad aktivitou SW.

Manager – Modul pro tvorbu, konfiguraci a zprávu.

Kernel – Vlastní jádro aplikace běžící v chráněné oblasti paměti. Provádí kontrolu nad toky dat procházejícími systémem.

NEZÁVISLOST NA PLATFORMĚ A TYPU TISKÁRNY

  • Hostující aplikace může pracovat na libovolné platformě – PC, Mini nebo Mainframe. Sentinel Print Pack je nainstalován na Windows NT nebo 2000 serveru.
  • Lze použít jakékoliv virtuální spojení (LAN/WAN). Sentinel nevyžaduje žádné další zařízení nebo ovladač a používá standardní komunikační protokol.
  • Sentinel Print Pack je kompatibilní s více než 1000 termotransfer tiskárnami a se všemi tiskárnami disponujícími Windows ovladačem.

Pokladní systémy