Váhy s tiskem

Jedná se o systémové váhy s tiskem údajů na účtenku nebo na etiketu.

Pokladní systémy