Přenosné snímače

Přenosné ruční snímače /počítače/ určené k mobilnímu sběru dat.  Jsou vybaveny snímačem čárových kódů, displejem, klávesnicí a vyměnitelnou baterií. Nejčastějším využitím těchto terminálů jsou skladové operace – příjem zboří, inventura skladu popřípadě mobilní prodej. Přenos dat mezi terminálem a PC systémem může být buď dávkový (off-line) nebo bezdrátový , prostřednictvím WiFi sítě(on-line), Přenos dat lze také uskutečnit pomocí sítě mobilního operátora.

Pokladní systémy