SW pro návrh a tisk

Jedná se o programové vybavení LabelView, Codesoft, Sentinel a Bartender, určené pro pomoc při navrhování a následném tisku etiket nejen na tiskárnách Datamax – O´Neil.

Pokladní systémy