Obchodní váhy bez tisku

Obchodní váhy bez tisku s výpočtem ceny, indikují vážní údaje na displeji. Není možné přímo tisknout účtenku ani etikety. Obsluha položí zboží na vážící plošinu a zadá jednotkovou cenu. Na displeji se zobrazí výsledná cena. Vhodné do na pult prodejen, samoobsluh, řeznictví, stánky, tržiště apod.

Pokladní systémy