Technické řešení pokladních míst

Varianty a způsoby řešení pokladních míst (pokladním místem se pro účely evidence tržeb rozumí místo v provozovně, kde se běžně přijímají evidované tržby)

1. Tablet, smart phone

Jedná se o „levné“ řešení malých provozů s velmi malým obratem zákazníků a tržeb. Zařízení tohoto typu není určeno pro nasazení v obchodě nebo v gastronomii, ale je možné, že si malý provoz jako je kadeřnictví, pedikůra, manikůra a pod. může s takovým řešením vystačit.

Výhody: nižší pořizovací náklady, pro ty, kteří již vlastní tablet nebo mobilní telefon

Nevýhody: není vyrobeno pro podobný účel, jedná se vesměs o spotřební zařízení, nízká životnost, málo stabilní technologie, častější servis, omezené funkce software.

Lenovo A1000SPP-R200_30_1

2. Kompaktní přenosná zařízení

Jedná se o zařízení vybavené účtenkovou tiskárnou, které v sobě integruje všechny potřebné funkce pro prodej a následnou evidenci tržeb. Datové připojení může být řešeno prostřednictvím kabelu, nebo bezdrátově prostřednictvím WIFI či datového tarifu na vložené SIM kartě pro GMS síť. Jedná se především o řešení do menších provozů. Vhodné řešení pro kadeřnictví, řemeslníky, obchodníky na tržištích, rozvozáře jídel, taxikáře, stánkový prodej nebo pro prodeje bez stálé provozovny.

Výhody: stabilita provozu, jednoduchá obsluha.

Nevýhody: omezené funkce zařízení, zcela nevhodné do velkých provozů

Euro_50TEi_3

3. Registrační pokladny

Toto řešení se nabízí jako nejvýhodnější pro všechny menší i střední provozovny.

Výhody: stabilita provozu, jednoduchá obsluha, relativně přiměřená cena.

Nevýhody: omezené funkce software, pouze do menších a středních provozů.

3050PZ5880

4. PC pokladny

Toto řešení je vhodné pro všechny střední i velké provozovny, samozřejmě i do sítí provozoven. Tyto pokladní systémy jsou většinou konfigurovány na míru pro každý jednotlivý provoz, dle jeho požadavků a potřeb zákazníka.

Výhody: možnost navrhnout systém dle potřeb provozu, nižší cena díky  levnějšímu hardware.

Nevýhody: vyšší cena oproti registračním pokladnám

pc-pokladnaDot_1

5. Jednoúčelové pokladny

Toto řešení je stejně jako řešení s PC pokladnami vhodné pro všechny typy provozoven, nebo do sítí provozoven. Tyto pokladní systémy jsou také konfigurovány na míru pro jednotlivé provozy, dle jeho požadavků zákazníka a jeho potřeb.

Výhody: vysoká stabilita systému, vysoká životnost hardware, možnost stavět systém dle potřeb provozu, pokročilý pokladní software, profesionální funkcionalita, odolnost.

Nevýhody: vyšší cena oproti registračním a PC pokladnám

kompaktni-pc-pokladna-chd-8800

Pokladní systémy